Werkzaamheden, tijdlijn en communicatie

planning

In opdracht van de gemeenteraad is een team van de gemeente, de provincie en de marktpartij op dit moment druk bezig met het uitwerken van Variant 2 van het centrumplan. Om bewoners van Vinkeveen hier zo veel mogelijk bij te betrekken, praten we in kleine groepen direct omwonenden verder over een aantal onderwerpen, zoals de nieuwe woongebieden en de impact van de nieuwe weg over de Veendijk. Hieronder vindt u wat we tot nu toe hebben gedaan, en wat er nog gaat gebeuren.

Werkzaamheden en onderzoeken 

Van de gemeenteraad heeft het ontwikkelteam op 23 maart de opdracht gekregen om Variant 2 verder te onderzoeken en uit te werken. Daar is het team nu volop mee bezig, zodat de gemeenteraad in november een beslissing kan maken.

Hieronder vindt u een opsomming van de inhoudelijke werkzaamheden en onderzoeken.

Woonvelden

 • Uitwerking woonprogramma.
 • Detailuitwerking randen van het gebied met omwonenden.
 • Afstemming hulpdiensten en vuilophaaldienst.
 • Beeldkwaliteit.

Centrum

 • Beeldkwaliteit.
 • Detailuitwerking randen van het gebied met omwonenden.
 • Woonprogramma.
 • Invulling en eisen detailhandel.

Hoofdontsluiting

 • Uitwerking aansluiting Kerklaan.
 • Technische uitwerking dijk.
 • Onderzoek geluid en lucht.
 • Ruimtelijke inpassing.

Overig

 • Ontwikkelstrategie (volgorde).
 • Zekerheden en garanties (financieel en juridisch).
 • Overeenkomsten/afspraken waterschap, provincie en marktpartij.

Tijdlijn

November 2017
De raad neemt een beslissing over de Dorpsvisie en de uitwerking van Variant 2.

Oktober 2017
Collegeadvies aan de raad.

September 2017
Afronden onderzoek door het team.

Na de zomervakantie 2017
Degenen die zich hebben aangemeld voor de tafelgesprekken, praten verder in kleine groepen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Tevens nodigen we de direct omwonenden van de Veendijk uit voor een of meerdere tafelgesprekken.

Bijeenkomst met alle omwonenden van de nieuwe woongebieden; presentatie van het ontwerp en uitleg over welke wensen we wel en welke wensen we niet konden meenemen.

Bijeenkomst met alle omwonenden van de Veendijk; presentatie van het ontwerp en uitleg over welke wensen we wel en welke wensen we niet konden meenemen.

Zomer 2017
Tijdens de zomer gaat het team alle reacties, wensen en ideeën naast het ontwerp leggen en onderzoeken welke we wel en welke we niet kunnen meenemen in de verdere uitwerking. 

Persoonlijke uitnodigingen naar de mensen die zich hebben aangemeld voor de tafelgesprekken.

4 juli 2017
Inloopmarkt voor omwonenden nieuwe weg over de Veendijk. Tijdens deze avond belichten we thema’s waarover aanwezigen meer informatie kunnen inwinnen. Dat zijn: Geluid, Verkeer & Veiligheid, Leefbaarheid & Inrichting en Planning & Proces. Deze ‘thema-tafels’ werden bemenst door de gemeente, de provincie, het ontwerpbureau van de weg en de stedenbouwkundige. Alle aanwezigen zijn uitgenodigd in kleinere groepen verder mee te denken (in zogenaamde ‘tafelgesprekken’). Tijdens deze avond kon iedereen schriftelijk zijn reactie geven. Deze gaan we deze zomer verder uitwerken. Waar dat niet lukt, wordt dat beargumenteerd tijdens een volgende bijeenkomst. De reacties worden als bijlage bij het raadsvoorstel gevoegd.

6 juli 2017                   
Twee meedenkbijeenkomsten omwonenden nieuwe woongebieden: in kleine groepen halen we wensen, ideeën en suggesties op die we deze zomer verder uitwerken. Waar dat niet lukt, wordt dat beargumenteerd tijdens een volgende bijeenkomst. De wensenlijst wordt als bijlage bij het raadsvoorstel gevoegd.

26 juni 2017
Twee meedenkbijeenkomsten omwonenden nieuwe woongebieden: in kleine groepen halen we wensen, ideeën en suggesties op die we deze zomer verder uitwerken. Waar dat niet lukt, wordt dat beargumenteerd tijdens een volgende bijeenkomst. De wensenlijst wordt als bijlage bij het raadsvoorstel gevoegd.

27 juni 2017
Twee meedenkbijeenkomsten omwonenden nieuwe woongebieden: in kleine groepen halen we wensen, ideeën en suggesties op die we deze zomer verder uitwerken. Waar dat niet lukt, wordt dat beargumenteerd tijdens een volgende bijeenkomst. De wensenlijst wordt als bijlage bij het raadsvoorstel gevoegd.

12 december 2016
Eerste plenaire bijeenkomst omwonenden Ringdijk.

Communicatie/ bijeenkomsten

 

Bijeenkomsten klankborgroep Centrumplan Vinkeveen

Advies klankbordgroep aan de gemeenteraad (9 november 2016)

 1. Bijeenkomst 19 juni 2017 (Laatste bijeenkomst)
 2. Bijeenkomst 13 oktober 2016
 3. Bijeenkomst 30 juni 2016
 4. Bijeenkomst 3 februari 2016
 5. Bijeenkomst 2 december 2015
 6. Bijeenkomst 4 november 2015
 7. Bijeenkomst 28 oktober 2015
 8. Bijeenkomst 23 september 2015
 9. Bijeenkomst 26 augustus 2015
 10. Bijeenkomst 29 juli 2015
 11. Bijeenkomst 1 juli 2015
 12. Bijeenkomst 27 mei 2015
 13. Bijeenkomst 29 april 2015
 14. Bijeenkomst 7 april 2015
 15. Bijeenkomst maart 2015
 16. Bijeenkomst 15 januari 2015

Nieuwsbrieven aan geïnteresseerden in Centrumplan Vinkeveen

 1. Nieuwsbrief 8 Centrumplan Vinkeveen // 25 januari 2017 
 2. Nieuwsbrief 7 Centrumplan Vinkeveen // 17 november 2016  
 3. Nieuwsbrief 6 Centrumplan Vinkeveen // 13 oktober 2016 
 4. Nieuwsbrief 5 Centrumplan Vinkeveen // 19 juli 2016  
 5. Nieuwsbrief 4 Centrumplan Vinkeveen // 13 april 2016 
 6. Nieuwsbrief 3 Centrumplan Vinkeveen // 8 december 2015
 7. Nieuwsbrief 2 Centrumplan Vinkeveen // 29 oktober 2015  
 8. Nieuwsbrief 1 Centrumplan Vinkeveen // 25 augustus 2015 

Openstelling Informatiecentrum De Uitvlucht vanaf 15 juli 2015

 1. Donderdag 27 oktober 2016: vijfde openstelling tussen 17.00 en 21.00 uur.
 2. Woensdag 16 december 2015: vierde openstelling tussen 17.00 en 20.00 uur.
 3. Zaterdag 10 oktober 2015: derde openstelling tussen 10.00 en 13.00 uur.
 4. Zaterdag 29 augustus 2015 : tweede openstelling tussen 10.00 en 13.00 uur.
 5. Zaterdag 15 juli 2015: eerste openstelling tussen 10.00 en 13.00 uur.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief, dan houden we u op de hoogte.