Ontwerpvarianten kruising en uitzicht

Begin oktober 2017 heeft de gemeente tafelgesprekken gevoerd met direct omwonenden van de nieuwe weg over de Ringdijk. Dit was een tussentijdse bijeenkomst, waarin het projectteam concept ontwerpen heeft gepresenteerd van de kruising nieuwe weg/ Kerklaan/ Roerdompstraat en varianten hierop. En beelden van het eventuele toekomstige uitzicht op de nieuwe weg vanaf de Meeuwenlaan/ Futenlaan en vanaf de kant van de Julianalaan.

Wij hebben deze tafelgesprekken georganiseerd, omdat deze gesprekken met omwonenden vaak leiden tot aanpassingen die zorgen voor verbeteringen in het ontwerp. Die aanpassingen kunnen we dan meenemen in de verdere uitwerking van het plan.

Ontwerptekeningen nieuwe weg/ kruising Kerklaan – Roerdompstraat
Hieronder vindt u de ontwerptekeningen van de kruising en de varianten hierop met een korte toelichting. Wij hebben deze varianten gemaakt om tegemoet te komen aan het signaal dat bewoners op 4 juli, tijdens de inloopmarkt in De Adelaar, aan ons hebben meegegeven: maak de kruising veiliger voor overstekende kinderen. Dat hebben wij met deze onderstaande ontwerpen geprobeerd te doen.

Nb. Alle tekeningen zijn nog in concept en hebben geen status.

Ontwerptekening zoals op 4 juli, tijdens inloopmarkt gepresenteerd

uitgangssituatie

Download PDF

Toelichting:

 • Gelijkvloerse kruising ter plaatse van de zuidelijke aansluiting N201 op de Kerklaan en Roerdompstraat;
 • Autoverkeer heeft voorrang op fietsverkeer;
 • Vermindering snelheid door een verkeersdrempel voor de kruising aan de kant van de Roerdompstraat en de zuidelijk aansluiting N201;
 • Voetpad Roerdompstraat aan de zijde Talingenlaan vervalt;
 • Fietssuggestiepad in Roerdompstraat wordt verbreed;
 • Tunnel voor voetgangers onder de Roerdompstraat vanaf de Turelurenlaan naar de Talingenlaan;
 • Hellingbaan voor mindervaliden vanaf de Ringdijk.

Ontwerptekening - variant 1 met een fietstunnel

variant 1

Download PDF

Toelichting:

 • Geen kruising van het fietsverkeer ter plaatse van de zuidelijk aansluiting N201 op de Kerklaan en Roerdompstraat;
 • Vermindering snelheid door een verkeersdrempel voor de kruising aan de kant van de Roerdompstraat en de zuidelijk aansluiting N201;
 • Voetpad Roerdompstraat aan de zijde Talingenlaan vervalt;
 • Voetgangers van en naar Kerklaan vanaf Talingenlaan via nieuwe tunnel en hellingbaan of bestaande trap aan de Rijndijk;
 • Nieuwe voetgangersbrug wordt aangebracht over de watergang;
 • Fietspad op de Kerklaan, vanaf Tuinderslaantje naar de Roerdompstraat, aan zuidelijke zijde (2 richtingen);
 • Fietsers vanaf Plevierenlaan richting Kerklaan via de zuidelijke zijde van de Roerdompstraat;
 • Fietsers vanaf Kerklaan richting Plevierenlaan via de Ringdijk, nieuwe tunnel en voor het appartementencomplex aan de Talingenlaan en aansluiten op het noordelijke zijde van de Roerdompstraat.

Ontwerptekening - variant 2 met oversteek halverwege Roerdompstraat

variant_2

Download PDF

Toelichting:

 • Geen kruising van het fietsverkeer ter plaatse van de zuidelijk aansluiting N201 op de Kerklaan en Roerdompstraat;
 • Vermindering snelheid door een verkeersdrempel voor de kruising aan de kant van de Roerdompstraat en de zuidelijk aansluiting N201;
 • Voetpad Roerdompstraat aan de zijde Talingenlaan vervalt;
 • Voetgangers van en naar Kerklaan vanaf Talingenlaan via nieuwe tunnel en hellingbaan of bestaande trap aan de Rijndijk;
 • Nieuwe voetgangersbrug wordt aangebracht over de watergang;
 • Fietspad op de Kerklaan, vanaf Tuinderslaantje naar de Roerdompstraat, aan zuidelijke zijde (2 richtingen);
 • Fietsers vanaf Plevierenlaan richting Kerklaan via de zuidelijke zijde van de Roerdompstraat;
 • Fietsers vanaf Kerklaan richting Plevierenlaan via de zuidelijke zijde van de Roerdompstraat; tot aan halverwege de Roerdompstraat. Hierin komt een oversteekplaats voor het fietsverkeer richting de noordelijke zijde van de Roerdompstraat.
 • Oversteekplaats wordt veiliger gemaakt door middel van plateau’s om de snelheid van het autoverkeer te verminderen.

Ontwerptekening – variant 3 met oversteek einde Roerdompstraat

variant 3

Download PDF

Toelichting:

 • Geen kruising van het fietsverkeer ter plaatse van de zuidelijk aansluiting N201 op de Kerklaan en Roerdompstraat;
 • Vermindering snelheid door een verkeersdrempel voor de kruising aan de kant van de Roerdompstraat en de zuidelijk aansluiting N201;
 • Voetpad Roerdompstraat aan de zijde Talingenlaan vervalt;
 • Voetgangers van en naar Kerklaan vanaf Talingenlaan via nieuwe tunnel en hellingbaan aan of bestaande trap aan de Rijndijk;
 • Nieuwe voetgangersbrug wordt aangebracht over de watergang;
 • Fietspad op de Kerklaan, vanaf Tuinderslaantje tot aan de Plevierenlaan zuidelijke zijde (2 richtingen en aansluiting op Plevierenlaan nog nader uit te werken);

 


Verbeelding uitzicht variant 2

Meeuwenlaan/ Futenlaan en vanaf Julianalaan

Tijdens de tafelgesprekken zijn een aantal concept beelden getoond van het eventuele uitzicht vanaf de Meeuwenlaan/ Futenlaan en vanaf de kant van de Julianalaan bij doorgang van de nieuwe weg. Hieronder ziet u het huidige uitzicht vanaf beide kanten, en hoe het uitzicht in de toekomst zou kunnen zijn. Deze beelden zijn nog in de conceptfase. Dit is geen eindbeeld. Tijdens de tafelgesprekken is bijvoorbeeld geopperd om de schermen hoger te maken en ook de groene beplanting. 'We bekijken hoe we dit mee kunnen nemen in het ontwerp.

Nb. Dit zijn concept beelden, deze hebben nog geen status, en niets ligt vast.

Zicht vanaf Julianalaan

Origineel
Impressie
Origineel
Impressie

Uitgangspunten:

 • Damwand aanbrengen op -1,55m NAP
 • Groene geluidscherm van 1 m. hoog (mogelijk hoger, zo is met bewoners besproken)

Zicht vanaf Meeuwenlaan/ Futenlaan

Origineel
Impressie

Uitgangspunten:

 • bestaande watergang handhaven,
 • bestaande watergang voorzien van beschoeiing;
 • Voetpad aan onderzijde grondlichaam van 1,0 meter
 • Talud van 1:2
 • Groen geluidscherm van 2 m. hoog (mogelijk hoger, zo is met bewoners besproken) 

Dwarsdoorsnedes Ringdijk

Doorsnedes op 4 verschillende punten 

Op 4 verschillende punten in de Ringdijk hebben we een dwarsdoorsnede gemaakt. Hierop kunt u zien hoe breed de weg is, en hoe hoog deze eventueel wordt in de nieuwe situatie (variant 2). Download de pdf om de tekening te vergroten op uw scherm. 

Nb. Dit zijn concept beelden, deze hebben nog geen status, en niets ligt vast.

Dwarsdoorsnedes Ringdijk

Download PDF


Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief, dan houden we u op de hoogte.